Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

400x бг у-ще лого

 

График за провеждане на учебните занятия

в училище “Никола Вапцаров” гр. Никозия и Дали през учебната 2019/2020 г.

ПЪРВА СМЯНА – НИКОЗИЯ

КЛАС ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ЧАСОВЕ
1 Предучилищна група (5-6 г.) Събота 09:00 – 12:00 часа 4 х 25 мин.
2 2 клас Събота 08:40 – 12:00 часа 4 х 40 мин.
3 3 клас Събота 08:40 – 12:00 часа 4 х 40 мин.
4 4 клас Събота 08:40 – 12:00 часа 4 х 40 мин.
6 7 клас Събота 08:00 – 12:00 часа 5 х 45 мин.
7 8 клас Събота 07:45 – 11:00 часа 4 х 45 мин.
8 9 клас Събота 11:15 – 14:30 часа 4 х 45 мин.

 

ВТОРА СМЯНА – НИКОЗИЯ

КЛАС ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ЧАСОВЕ
1 Предучилищна група (4-5 г.) Събота 14:00 – 17:00 часа 4 х 25 мин.
2 1 клас Събота 14:00 – 17:00 часа 4 х 35 мин.
3 5 клас Събота 14:00  – 18:00 часа 5 х 45 мин.
4 6 клас Събота 13:45 – 17:45 часа 5 х 45 мин.
6 10 клас Събота 14:30 – 18:40 часа 5 х 45 мин.
7 11 клас Събота 14:30 – 18:40 часа 5 х 45 мин.
8 12 клас Събота 14:30 – 18:40 часа 5 х 45 мин.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ – НИКОЗИЯ

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ЧАСОВЕ
1 Вокална група Събота 12:30 – 13:30 часа 1 х 60 мин.
2 Народни танци Събота 12:30 – 13:30 часа 1 х 60 мин.
3 Арт работилница Събота 12:30 – 13:30 часа 1 х 60 мин.

 

ФИЛИАЛ ДАЛИ

КЛАС ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ЧАСОВЕ
1 Начална група Събота 14:00 – 18:30 часа 5х 40 мин.
2 Прогимназиална група Събота 14:00 – 18:30 часа 5 х 45 мин.
3 Гимназиална група Събота 14:00 – 18:30 часа 5 х 45 мин.

 

Начало на учебните занятия 08/09/2018г., учебни седмици 34. 

Възможно е графикът да претърпи леки промени, за което всички ще бъдат уведомени.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БУ „ НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ НИКОЗИЯ И ДАЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ ПО МОН ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ УЧЕБНИ

СЕДМИЦИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

(4-5 г.)

Български език и литература

Родинознание*

34

   ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

(5-6 г.)

Български език и литература

Родинознание*

34

1 КЛАС

 

Български език и литература

Родинознание*

34

2 КЛАС

 

Български език и литература

Родинознание*

34

3 КЛАС

 

Български език и литература

Родинознание*

34

4 КЛАС

 

Български език и литература

Родинознание*

34

5 КЛАС

 

Български език и Литература ,

История и География на България

34

6 КЛАС

 

Български език и Литература,

История на България

34

7 КЛАС

 

Български език и литература, География на България

34

8 КЛАС

 

Български език и литература

Родинознание*

34

9 КЛАС

 

Български език и литература

Родинознание*

34

10 КЛАС

 

Български език и литература, , География на България

Български език и Литература**

34

11 КЛАС

 

Български език и литература

Български език и Литература**

34

12 КЛАС

 

Български език и литература,

История на България

Български език и Литература**

34

 

ЛЕГЕНДА:

*Родинознание – Предметът обхваща: български исторически факти и личности, български исторически и природни  забележителности,  традициите на българите, история и география на България.

**Български език и Литература – Подготовка на кандидат-студенти за продължаване на образованието във висши училища в България.

Извънкласни дейности:

Клубовете по интереси към училището са следните: Вокална група, Група по народни танци, Арт работилница

Допълнителни курсове:

Английски език в различни нива, Гръцки език, Руски език – според желаещите, групите се сформират за деца и възрастни

Top