Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ДЕВЕТИ КЛАС

9-ти клас – Преподавател: г-жа Нели Киряку

28 март 2020

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Активна и пасивна лексика, историзми, неологизми. пароними – ОТВОРИ ТУК

Правила при писане – ОТВОРИ ТУК

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ОТВОРИ ТУК

Езикови_задачи,_свързани_с_нови_думи,_чужди_думи,_диалектни_думи_и_фразеологизми (1)

 

ИСТОРИЯ

Иван Александър – ОТВОРИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Почви, растителен и животински свят в Дунавската равнина


21 март 2020

ЛИТЕРАТУРА

Дебелянов – “Един убит” – анализ – ОТВОРИ ТУК

Анализ на “Черна песен” (Дебелянов) – ОТВОРИ ТУК

 

ИСТОРИЯ

Хронология на българските владетели – Второ българско царство – ОТВОРИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Дунавската равнина – Разгледай презентацията тук.

 


14 март 2020

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Аргументативен текст на тема “Личната отговорност в период на криза”

Какво е това отговорност – лична и обществена? – ОТВОРИ ТУК

ТЕМА ЗА ЕСЕ: Може ли демократичната държава да ограничи личните права на гражданите при криза? Как оцелява обществото (като цяло, а не като отделни индивиди).

ТЕОРИЯ: Есето като вид аргументативен текст- ОТВОРИ ТУК

Главоболия с представките – ОТВОРИ ТУК

ГЕОГРАФИЯ

ПОЧВИ В БЪЛГАРИЯ – ОТВОРИ ЛИНКА ТУК

ИСТОРИЯ

Top