Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ДЕСЕТИ КЛАС

10-ти клас – Преподавател: г-жа Нели Киряку

16 май 2020 (събота)

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Тест по български език – ОТВОРИ ТУК

 

ИСТОРИЯ

Развитие на просветното дело – ПРОЧЕТИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Тест “Географски области в България” – ОТВОРИ ТУК


9 май 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Романът Тютюн – сюжет и композиция – ОТВОРИ ТУК

ИСТОРИЯ

180 години от рождението на Хаджи Димитър – ПРОЧЕТИ ТУК

Зараждане на националноосвободителната идеология – ПРОЧЕТИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Тракийско – Странджанска област – ОТВОРИ ТУК

 

 


2 май 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Димитър Димов — българският писател от европейска величина (БИОГРАФИЯ) –ПРОЧЕТИ ТУК

Българската литература след Втората световна война – ПРОЧЕТИ ТУК

 

ИСТОРИЯ

Формиране на българското самосъзнание

Националната просвета – големият проект на Българското възраждане – ПРОЧЕТИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Черноморска област

Черно море и българско черноморско крайбрежие – ОТВОРИ ТУК

 


25 април 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Никола Вапцаров – “Писмо”  Отвори ТУК

Никола Вапцаров – “Писмо” Анализ – Отвори ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

РИЛО-РОДОПСКА ОБЛАСТ – Отвори ТУК

Презентация – Отвори ТУК

 

ИСТОРИЯ

Антиосманската съпротива на българите 15-17 в. – Отвори ТУК


11 април 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Лексикална норма – ОТВОРИ ТУК

Вапцаров – биография – ОТВОРИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

КРАЙЩЕНСКО – СРЕДНОГОРСКА ОБЛАСТ

КРАЙЩЕНСКО - СРЕДНОГОРСКА ОБЛАСТ

 

ИСТОРИЯ

Българите в Османската империя – ОТВОРИ ТУК

Българите и „другите“ в Османската империя – ОТВОРИ ТУК

 

 


4 април 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Публично изказване по граждански проблем – ОТВОРИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Старопланинска област – ОТВОРИ ТУК

Презентация за Старопланинска област – ОТВОРИ ТУК

 

ИСТОРИЯ

Османското завоевание на България – ОТВОРИ ТУК


28 март 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Редактиране на текст – ОТВОРИ ТУК

Правила при писане – ОТВОРИ ТУК

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ОТВОРИ ТУК

Езикови_задачи,_свързани_с_нови_думи,_чужди_думи,_диалектни_думи_и_фразеологизми (1)

 

ИСТОРИЯ

Иван Александър – ОТВОРИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Почви, растителен и животински свят в Дунавската равнина


21 март 2020 (събота)

ЛИТЕРАТУРА

Йовков “Албена” – ОТВОРИ ТУК

Силата на женската красота в Йовковата “Албена” – ОТВОРИ ТУК

 

ИСТОРИЯ

Хронология на българските владетели – Второ българско царство – ОТВОРИ ТУК

 

ГЕОГРАФИЯ

Дунавската равнина – Разгледай презентацията тук.

 


14 март 2020 (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Аргументативен текст на тема “Личната отговорност в период на криза”

Какво е това отговорност – лична и обществена? – ОТВОРИ ТУК

ТЕМА ЗА ЕСЕ: Може ли демократичната държава да ограничи личните права на гражданите при криза? Как оцелява обществото (като цяло, а не като отделни индивиди).

ТЕОРИЯ: Есето като вид аргументативен текст- ОТВОРИ ТУК

Главоболия с представките – ОТВОРИ ТУК

ГЕОГРАФИЯ

ПОЧВИ В БЪЛГАРИЯ – ОТВОРИ ЛИНКА ТУК

ИСТОРИЯ

Top