Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ЕКИП

ЕКИП НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ", НИКОЗИЯ И ДАЛИ

Веселка Прокопиева - Училищен ръководител, учител по български език и литература 

   "Мили българчета в Кипър, бъдете здрави, мечтайте, учете български и обичайте България” 

   Привет, казвам се Веселка Прокопиева. През 2013 година група инициативни родители създадоха българско училище в Никозия, защото имаше нужда от такова. Кръстихме го „Никола Вапцаров“ на името на българския поет, възпял „едрите звезди над Фамагуста“. И за кратко, само за година-две, то стана най-голямото българско училище на острова на Афродита. От тогава до сега получаваме голяма подкрепа от много български и кипърски институции, сред които и Посолство на РБ в Никозия. Българско училище “Никола Вапцаров” е включено в списъка на МОН за български училища в чужбина и удостоверенията, които издаваме на нашите ученици, се признават в България. Като училище зад граница, предизвикателствата пред нас са много, но фактът, че продължаваме да печелим доверието на най-много български родители означава, че вършим работата си добре.

  От септември 2016 година успешно заработи и филиалът на училището в Дали. Децата идват при нас веднъж седмично, а ние ги стимулираме да говорят и пишат на правилен български. Смятам, че всяко българско училище извън пределите на родината е отражение на естествения стремеж на българите към знание, просвета и култура, а кауза на всички неделни училища по света е да спомогнат българчетата по кръв да станат и българчета по сърце.   

  В работата си харесвам динамиката и контакта с децата. Чудесно е да виждаш как в класната стая променяш нечий свят. В тази професия плодовете на труда ти са така осезаеми, както в никоя друга. Вярвам, че за да привлече и задържи вниманието на своите ученици, добрият педагог трябва да има и актьорска дарба, тъй като често му се налага да бъде психолог, съветник, дипломат или детектор на лъжата. В професионален план вярвам в екипността, харесвам работата и колегите си, а в личен - се изкушавам от театралното изкуство.

  Майка съм на две дъщери, родени в Кипър, които общуват помежду си само на български. 

Лидия Стефанова - Административен ръководител, Секретар и член на Управителния съвет на Съюз на българите в Кипър

Казвам се Лидия Стефанова и изпълнявам длъжността Административен ръководител на Българско училище „Никола Вапцаров“. На мен се падат организацията и контролът на административно-стопанската дейност на училището. Координирам служебните контакти с педагогическия персонал, консултирам родители, комуникирам с ведомства от България и Кипър, с фирми и други организации. Подпомагам училищния ръководител при решаване на въпроси от социално-битов и организационен характер.

   Работата ми е да познавам и родителите, и децата, и техните нужди и потребности. Станах специалист в бързото разрешаване на проблеми от всякакъв характер. Целта ми винаги е била издигане на престижа и утвърждаване на уникалния образ на нашето училище. Казвам „нашето“, защото съм един от създателите му и от самото му начало, то е като втори дом за мен.

   Майка съм на две деца, родени и израснали в чужбина и като една от многото такива, искам децата ни да растат познавайки родния език, българските традиции и култура.

Ира Папагеоргиу - Учител по български език и литература

Казвам се Ира Папагеоргиу и живея в Кипър вече 30 години. Завършила съм СУ "Св. Климент Охридски", специалност Българска филология и втора специалност Философия, логика и психология. Преподавала съм в ИЧС /дн. Департамент за езиково обучение/ на СУ и в УНСС /Катедра по български език/. Преподавам български език на кипърци и гръцки на българи.

  Създател съм на първото българско неделно училище в Кипър (1999г.), много преди МОН да започне да подкрепя българските училища зад граница. Бях начело на СБК малко над 10 години (април 2007 до юни 2017г.) и като председател на организацията се преборих за създаването на още 6 български неделни училища в Кипър, вече по програма на МОН.

  От септември 2017 г. отговарям за организацията на рaбoтата във филиала на БУ „Никола Вапцаров“ в Дали. Като преподавател винаги съм се стремяла да науча учениците си да мислят самостоятелно и да са уверени в себе си. Смятам, че една от най-важните задачи на всички български неделни училища по света е да запазят българското у своите ученици, за да не забравят корените си, където и да се намират.

Ivanka Uzunova

Иванка Узунова - Учител по български език и литература, история и английски език

Аз съм учител с 15-годишен опит в преподаването в средното училище. Определям се като амбициозен човек с иновативни идеи в образованието. Завършила съм Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (магистър по български език и литература и магистър по история) през 1999 г. Следвах докторантура по български език в Института за български език към БАН. Междувременно завърших и обучение по английски език към Центъра за обучение към БАН. През 2010 г. към портфолиото си прибавих и диплома по Славянска филология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От 2011 г. досега преподавам Български език и литература и История на България в български неделни училища в Кипър. Имам опит и в преподаването на английски език на различни нива и възрастови групи. Убедена съм, че професията Учител е мое призвание. На учениците си най-много искам да предам своя ентусиазъм и енергия за учене и развитие.

Neli Kiriakou

Нели Киряку - Учител по български език и литература и гръцки език

Не е възможно да предадеш нещо, което не притежаваш. Затова първо човек трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да може да го предаде и на останалите. Мисля, че за да си добър учител, първо трябва да си добър човек - позитивен и добронамерен, дори и в градивната си критика.

Завършила съм магистърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ като специалист по Българска филология, с втора специалност Психология. Имам и следдипломна квалификация за преподаване на български език като чужд. Дълги години преподавах в средни училища в България, а също и в Департамента за чуждестранни студенти в Академията за обществени науки и социално управление. В Кипър съм работила в Арменско училище „Мелконян“, а и досега преподавам български език като чужд към Държавните образователни курсове. В училище „Никола Вапцаров“ освен основната цел на предмета - предаване на определени знания по темата на урока, се стремя да постигна и други, не по-малко важни, цели:

  • да формирам нравствени ценности у учениците;
  • да предизвикам интерес към уроците;
  • да развивам познавателна активност и устойчиво внимание;
  • да приобщя всички ученици в процеса на учене;
  • да идентифицирам и надграждам силните страни, които всеки един ученик притежава

Искрено вярвам, че за да си успешен учител, трябва преди всичко да си запазил детето в себе си, за да разбереш и детската душа.

Tania Vitkina

Таня Виткина - Начален учител и ръководител на вокална група „До-Ре-Ми“

Здравейте, казвам се Таня Виткина. Завършила съм висшето си образование в Академията за музикално и танцово изкуство в гр. Пловдив със специалност Педагогика на обучението по музика и професионална квалификация – препода - вател по пиано. Имам магистърска степен от Тракийски университет в гр. Стара Загора със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език. Аз съм  учител с професионален опит в сферата на началното образование, музикалното образование в начален, среден и горен курс и обучението на деца със специални потребности.

В личен план – майка съм на три прекрасни деца. Определям се като изключително енергичен и ентусиазиран човек. Иска ми се да мотивирам и вдъхновя учениците си да растат успешни и щастливи. Работя с усмивка и прецизност, като вярвам, че децата се учат от всичко, което ги обкръжава.

Татяна Георгиева - Начален учител

Казвам се Татяна Иванова Георгиева и съм завършила Начална педагогика в Благоевград. Имам 17 години стаж като начален учител в България. Моето мото в работата ми с децата е "Грамотност и възпитание". Стремя се да им дам най-доброто от себе си, така че да продължат нагоре грамотни и с изградени навици за учене.

  Радвам се, че съм част от екипа на Българско училище "Никола Вапцаров".

Гергана Тодорова - Начален учител

Здравейте, мили деца и родители! Казвам се Гергана Тодорова. Завършила съм Начална училищна педагогика с руски и английски език в ЮЗУ "Неофит Рилски". В работата си с учениците използвам иновативни методи и похвати, защото всички знаем, че децата несъзнателно попиват новата информация, когато им я поднасяме като игра. От опит знам, че освен да им говорим, децата имат нужда и да ги изслушваме. Но не просто да ги чуваме, а наистина да проявим интерес към техните мисли и проблеми, колкото и маловажни да ни се струват. Старая се да предам знанията си на децата по достъпен начин и да обясня сложното в урока с разбираеми думички.

   Според мен е важно учителят да не пести похвалите си, когато детето се е справило добре.  

Радостина Ставрева Пуюкка - Учител по Български език и литература

Казвам се Радостина. Завърших Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" през 2001-ва, специалност Българска и английска литература (магистър). Още от тогава, поради различни стечения на обстоятелствата, дойдох в Кипър. В България преподавах само няколко години, най-вече по английски език. През 2015-та Българско училище „Никола Вапцаров“ ме назначи като  учител по Български език и литература на гимназиална образователна степен, в област Дали. Беше голямо предизвикателство, но съм много радостна, че имам възможността да работя с български деца, и да ги уча на неща, които, макар и далеч от нас, винаги ще имат малко кътче в сърцата ни.

Аз съм жизнерадостен човек, с динамична натура. Обожавам децата и това, че мога да работя в пряк контакт с тях. Обичам да спортувам и чета в свободното си време. Гордея се, че допринасям към запазване на българското в Кипър.

Антоанета - Учител по Български език и литература

Завърших Велико-търновския Университет "Св. Св. Кирил и Методий" през 2001-ва, специалност Българска литература (магистър). Преподавам в Българско училище "Никола Вапцаров“ от създаването му през 2013 г. Предизвикателството и вълнението в началото бяха големи. С годините вече изпитвам само удовлетворение от контакта с моите ученици, с които изградихме много близки взаимоотношения, което е в основата на успешната работа в училище.

 

 

Даниел Йорданов - Учител по история и география

Казвам се Даниел Йорданов. Завършил съм История и география във ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" и съм работил като учител в Монтана и в Пловдив.

   От 2015г. отново преподавам на българчета, но в Кипър. Част съм от екипа на Българско училище "Никола Вапцаров", Никозия и неговия филиал в Дали, където всяка седмица освен темата за часа, се старая да предам на учениците и онази мотивираност за знания, която да ги поведе по пътя към успеха. По природа съм оптимист. Опитвам се да бъда достатъчно критичен, защото учителят е този, който спомага за изграждането на характера на младия човек.

   Винаги съм вярвал, че да бъдеш учител е призвание, което се състои от талант, знания и голяма доза търпение.

Sonia Terzieva

Соня Терзиева - Учител предучилищна група и детска група "Ян Бибиян"

Казвам се Соня Терзиева и  СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ и всеки ден за мен е истинско приключение и предизвикателство, защото имам невероятната привилегия и шанс да прекарвам дните си с БЪДЕЩЕТО - ДЕЦАТА! Завършила съм предучилищна педагогика в Шуменски университет „Константин Преславски“ със специализация музика. Имам 13 годишен стаж като учителка. Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, как да правя, как да се държа, съм научила точно там – в  предучилищна група. Обичам да се грижа за физическото здраве и безопасност на децата и за добрия психоклимат в групата. Прилагам  нови и интересни педагогически технологии за обучението и възпитанието им.  Възпитавам  у децата социални навици и умения, за да се получи координация със следващия учебен процес в училище. Познаването на особеностите и интересите  на всяко дете и прилагането на индивидуален подход към него е мой приоритет . Взаимодействието и партньорството с родителите и тяхната информираност, са много важни за мен, защото те съчетават и допълват  възпитанието и успешното развитие на децата.

Митко Петров - Учител по Български език и литература

Казвам се Митко Петров и съм роден във Враца, град като Балкана - древен и млад! Завършил съм Югозападен университет "Неофит Рилски" в специалност Български език и литература и допълнителна специалност Приложно литературознание. Изкушавам се от историята и литературата във всичките им форми. Българските народни танци са друга моя страст - още от първокласник съм бил част от различни състави, с които сме представяли града ни по концерти и фестивали.  

   Имам голям опит в българското училище и познавам средата му и от изпълнителската, и от ръководната позиция. Най-трудното в това да си учител е всъщност и най-интересното. От опит знам, че един учебен час не е достатъчен, за да предадеш на учениците всичко, което трябва да знаят по темата на урока, затова за мен най-голямото предизвикателство винаги ще си остане да ги науча да мислят!
 

   Родителски съвет
Здравейте. Казвам се Мирена Серафимова (втората отляво надясно) и съм председател на Родителския съвет към Българско училище "Никола Вапцаров", Никозия.

   Според речника "екип" е малка група от хора, която се създава по специален повод, а участниците й са еднакво силно съпричастни към постигането на обща цел. За нашия екип целта е училището и нашите деца.

   Съветът се сформира на доброволен принцип, а членовете са по един представител от всеки клас. Нуждата от такава структура се породи още от самия старт на училището. Ние, родителите, подпомагаме ръководството и учителите в организирането на празници, чествания и културни събития.

   Гордея се, че съм обградена от съмишленици, които посвещават време, енергия и умения на нашата обща кауза.

Top