Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ЗАПИСВАНЕ

Приемът в Българското училище „Никола Вапцаров“, Никозия се прави възоснова на попълнен формуляр за записване, който се подава всяка година според разпоредбите на МОН. При нужда се провежда тест за определяне на съответната група/клас.

Всяко дете е добре дошло на едно занятие, което е безплатно и необвързващо. Ако родителите решат детето им да бъде записано като ученик, е необходимо да попълнят съответните документи и заплатят учебната такса.

Как става записването за учебната 2023-2024 година?

1. Свалете заявлението от следния линк:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ”, НИКОЗИЯ

2. Попълнете необходимите данни и се подпишете.

3. Снимайте/сканирайте заявлението и го изпратете на info@bgschoolnicosia.com .

4. Приложете сканирани акта за раждане на детето и удостоверение за завършен клас (за новозаписани деца).

ВНИМАНИЕ! Ако, нямате възможност да принтирате и сканирате заявлението, моля попълнете тази форма, а в началото на учебната година ще имате ангажимента да попълните и подадете писмено заявлението в офиса на училището.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
0 + 9 =

 


Училището приема ученици през цялата учебна година.

Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, прием на лекарства и др./

Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището, независимо кога е подадено заявлението за записване.

Учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загубване или повреждане на учебника, родителят дължи сума, равна на стойността му.

Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите, които не дават съгласието си за това, трябва да уведомят ръководството на училището или да го отбележат във формуляра за записване.

При прекратяване посещенията на детето в училище, в едномесечен срок родителите уведомяват писмено ръководството и връщат предоставените учебниците.

Top