Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ТАКСИ

ТАКСА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Съюзът на българите в Кипър цели съхраняване на българския език и култура зад граница като една от основните дейности на организацията, с която постига това е създаването и поддържането на български неделни училища по Постановление 90/29.05.2018 г. на Министерския съвет на Република България.

Програмата на училищата е съобразена с изискванията на МОН и включва преподаване на български език, литература, география и история на България. При завръщане в родината издадените свидетелства се признават и учениците не държат приравнителни изпити за съответния завършен клас.

Предлага се и подготовка на кандидат-студенти за изпитите по български език и литература, история и география за университетите в България. През май 2014 Съюзът на българите в Кипър и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сключиха договор, според който университетът приема с преференции български граждани, които представят свидетелство за проведено обучение в училищата на Съюза на българите в Кипър.

По силата на сключения договор между Департамента за езиково обучение към СУ “Св. Климент Охридски” и Съюза на българите в Кипър, училищата са и изпитни центрове за провеждане на изпити за сертифициране знанията по български език според Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът е единственият официален с международна валидност и е безсрочен. Подготовката за изпитите е изключително полезна за надграждане и усъвършенстване на знанията и уменията по български език.

В училищата се провеждат още:

Извънкласни дейности: Вокална група “До, ре, ми” (Никозия), ТА “Канатица” – деца (Никозия), Арт работилница

Допълнителни курсове: Английски език в различни нива, гръцки език, руски език – според желаещите, групите се сформират за деца и възрастни. Задължителен минимум от 5 обучаващи се.

Във връзка с усложнената ситуация поради COVID-19 и влошеното икономическо състояние на много семейства, УС НА СБК реши на свое заседание да намали годишните училищни такси за 2020/2021 учебна година. Те остават непроменени вече трета поредна учебна година.

Таксата за учебната 2023/2024 година е: 150 евро за едно дете100 евро за второто дете (при записани две деца от едно семейство), трето дете при записани три деца от едно семейство се обучава безплатно.

Таксата е дължима наведнъж до края на м. октомври 2023 г.

Гръцки, английски и руски език, както и занималнята, са с месечна такса от 30 евро.

За провеждането на нормални учебни занятия е изключително важно таксата да се заплаща навреме.

Приемът в Българско училище „Никола Вапцаров“, Никозия се прави чрез попълнен формуляр за записване, който се подава всяка година според разпоредбите на МОН. При нужда се провежда тест за определяне на съответната група/клас.

Всяко дете е добре дошло на едно занятие, което е безплатно и необвързващо. Ако родителите решат детето им да бъде записано като ученик, е необходимо да попълнят съответните документи и заплатят учебната такса.

Как става записването за учебната 2023-2024 година? – Прочетете подробно тук.

Очакваме Ви!

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас – КОНТАКТИ

 


 

ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 – отворете линка и прочетете подробно

 


ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 – молим всички родители, които не са покрили задълженията си към училището да го направят до края на м. юни 2020 г. или да се свържат с нас на следните контакти


Съобщение!

На заседание на Управителния съвет на Съюза на българите в Кипър беше взето решение всички такси за обучение в неделните училища към организацията за учебната 2019/2020 да бъдат намалени с 25% за периода на извънредното положение заради COVID-19.

В тази връзка Ви уведомяваме, че втората такса се намалява на 115 евро за едно дете или 150 евро за две и повече деца от едно семейство. Срокът за внасяне на таксата се удължава до 15-ти май 2020 г. 

Внасянето на таксите ще се извършва по банков път чрез депозиране по сметката на училището. За да бъдат отчетени правилно внесените средства, задължително вписвате имената на детето/децата в полето за основание за плащане. Банковият документ се снима/сканира и изпраща на класния ръководител.

Account Name:      SYNDESMOS VOULGARON KYPROU
Account Number:  101-01-554644-01
IBAN:                     CY12 0050 0101 0001 0101 5546 4401
BIC:                        HEBACY2N

Hellenic Bank – списък на работещите клонове в Никозия

 


Такса за учебната 2019/2020 година

Българско училище „Никола Вапцаров“, Никозия се финансира от такси, чрез субсидия по Постановление № 90 на МОН и от дарения.

Обучението е доброволно и платено.

Таксата за обучение е годишна и се определя ежегодно от Управителния съвет на Съюза на българите в Кипър.

Таксата за учебната 2019/2020 година е: 315 евро за едно дете или 450 евро за две или повече деца от едно семейство.

Заплащането е еднократно или на две равни вноски в следните срокове:

  • Ако се заплати цялата такса до края на м. септември, ползвате отстъпка от  35 евро.
  • Първата част от таксата (160 евро за едно дете или 250 евро за две и повече деца от едно семейство)  – до края на м. ноември.
  • Втората част от таксата (155 евро за едно дете или 200 евро за две и повече деца от едно семейство)  – до края на м. март.

За провеждането на нормални учебни занятия е изключително важно таксата да се заплаща навреме.

Гръцки, английски и руски език, както и консултациите, са с месечна такса от 20 евро.

 

Top