Намирате се ТУК
НАЧАЛО > УЧИЛИЩЕ

 

400x бг у-ще лого

Добре дошли в сайта на Българско училище „Никола Вапцаров“, Никозия!

            Училище „Никола Вапцаров“, гр. Никозия е създадено през 2013 г. от Съюза на българите в Кипър, по инициатива на родолюбиви българи от Никозия. Съюзът на българите в Кипър понастоящем е бенефициент на училището по Постановление 90/29.05.2018 г. на Министерския съвет на Република България и цели съхраняване на българския език и култура зад граница. Училището в вписано в Списъка на одобрените от МОН в България училища в чужбина.

Програмата на училището е съобразена с изискванията на МОН и включва преподаване на български език, литература, география и история на България. При завръщане в родината издадените дипломи се признават и учениците не държат приравнителни изпити за съответния завършен клас. Предлагаме и подготовка на кандидат-студенти за изпитите по български език и литература и история за университетите в България.

През май 2014 Съюзът на българите в Кипър и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сключиха договор, според който университетът ще приема с преференции българи, които са завършили средното си образование в училищата на Съюза на българите в Кипър. Провеждаме обучения, семинари, срещи с преподаватели от Университета. Работим съвместно по проекти по програми на Еразъм + за обмен на студенти. „Дигитална раница-Моята България“: интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970 е проектът, който стартира през юни 2021 година и e с продължителност от 23 месеца. Координатор е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища в Кипър и Атина – „Съюз на българите в Кипър“ и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“. Целта на проекта е да създаде устойчив модел на “добра практика” за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина.

Училището има на разположение самостоятелна сграда, обзаведена в пълно съответствие с изискванията на МОН с помощта на Родителския съвет и дарения от кипърци, приятели на България. Сградата предоставя отлични условия за провеждане мултимедийно обучение и използване на иновативни техники на преподаване и учене. В процеса на преподаване се използват авторски мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, анимирани и озвучени – съобразени с най-ефективните системи за възприемане на информацията.

Разполагаме и с добра база за игри, а също и за организирането и честването на традиционните български празници. Училището притежава своя собствена библиотека с български книги, касети и компактдискове. Фондът е попълнен чрез дарения на родители, Посолството на Република България в Кипър и други родолюбиви българи, и продължава да се обогатява. Преподавателите в училището имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България. Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

Към училището са създадени и функционират успешно редица извънкласни дейности, сред които: народни танци, арт работилница, вокална група, английски език за деца и възрастни, гръцки език за деца и за възрастни, български език за чужденци.

Българското училище „Никола Вапцаров” към Съюза на българите в Кипър е изпитен център за сертифициране знанията по български език на ДЕО (Департамент за езиково обучение) към СУ „Климент Охридски”. Със сключения през 2017 година договор между училището и Департамента за езиково обучение,  БУ „Никола Вапцаров” се ангажира да предостави необходимите условия за провеждане на изпити за сертфикат А1, А2, В1, В2, С1, С2 по европейската езикова рамка. Изпит може да положи всеки желаещ, който не е обучаван в училището, но има необходимост да удостовери нивото на познанията си по български език.

Приоритети в организацията на училището: ефективна система на преподаване и техника на учене, добър микроклимат на взаимоотношения между учители и ученици, постоянна обратна връзка с родителите чрез уеб-базирана информационна система.

Създадохме Българско училище „Никола Вапцаров” Никозия с възрожденски ентусиазъм и с желанието да изградим учебна среда за децата, в която те да идват с желание, а родителите им да са спокойни, че се намират в добри ръце и да се радват на добри резултати.

За повече информация: КОНТАКТИ | Българско училище “Никола Вапцаров”, гр. Никозия, Кипър

Top