Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ФИЛИАЛ ДАЛИ – Даниела Вуюка

Филиал Дали – Преподавател: г-жа Даниела Вуюка

28 март 2020 (събота) 

 

ПЪРВИ КЛАС – ОТВОРИ ТУК

1 klas 28 mart

 

ВТОРИ И ТРЕТИ КЛАС – ОТВОРИ ТУК

2 и 3 клас 28 март

 

ШЕСТИ И ОСМИ КЛАС – ОТВОРИ ТУК

6 и 8 клас 28 март

 
 


21 март 2020 (събота) 

ПЪРВИ КЛАС – Урок за ДЗ

1. Голямо и малко печатно буквосъчетание ДЗ – изписване по 10 пъти в тетрадката
2. Голямо и малко ръкописно буквосъчетание ДЗ – изписване по 10 пъти в тетрадката
3. Сричкуване – дза, дзъ, дзо, дзе, дзи, адз, ъдз, одз, удз, едз, идз, и зда, здъ,здо,зде,зди.
(само устно, четене)
4. Изреждане и изписване на:
а) думи и имена започващи съдържащи дз, зд: езда, звезда, бразда, гвоздей, ноздри,
подземие,дзън.
5. Прочетете два пъти урока на стр. 74 и текста на стр. 75 от „Буквар и читанка за първи клас
за ученици, живеещи в чужбина“, изд. „Просвета“, 2013, С.

Съставил: Д-р Даниела Вуюка

 

ВТОРИ И ТРЕТИ КЛАС – Спомагателният глагол съм

2 i 3 klas 21 mart

ШЕСТИ И ОСМИ КЛАС – Минало свършено време. Второ и трето спрежение на глаголите в българския език. (продължение)

6 и 8 клас 21 март

14 март 2020 (събота) 

ПЪРВИ КЛАС  Урок за буквата Ч МОЖЕШ ДА СВАЛИШ ФАЙЛА ОТ ТУК

ПЪРВИ КЛАС - Урок за буквата Ч

 

ВТОРИ И ТРЕТИ КЛАС Род и число на съществителните имена МОЖЕШ ДА СВАЛИШ ФАЙЛА ОТ ТУК

ВТОРИ И ТРЕТИ КЛАС - Род и число на съществителните имена

 

ШЕСТИ И ОСМИ КЛАС – Минало свършено време. Първо спрежение на глаголите в българския език.  МОЖЕШ ДА СВАЛИШ ФАЙЛА ОТ ТУК

ШЕСТИ И ОСМИ КЛАС - Минало свършено време. Първо спрежение на глаголите в българския език.
Top