Намирате се ТУК
НАЧАЛО > БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ДАЛИ > Прием на документи за записване за учебната 2016/2017

Прием на документи за записване за учебната 2016/2017

Българско училище „Никола Вапцаров“, Никозия обявява прием на документи за записване на ученици за учебната 2016/2017 год. за Никозия и Дали.

При нас се обучават деца от предучилищна група до 12-ти клас. Училището е вписано в Списъка на одобрените от МОН в България училища в чужбина и издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България за съответния клас, даващи право на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.

Методите ни на обучение са адаптирани към нуждите на двуезични деца, важно място заема изучаването на българските фолклорни традиции и народни танци.

Изучават се следните предмети:

  • Български език и литература – за всички класове
  • Роден край, Околен свят, Човекът и обществото
  • География на България и История на България

За децата на възраст от 4 до 6 години е сформирана предучилищна група.

Учебните занятия са всяка събота.

Училището предлага още допълнителни часове по математика, български, гръцки и английски език.

Основната цел е лесно усвояване на преподавания материал, както и възпитаване на траен интерес и любов към България.

Очакваме ви на адрес: Никозия, Енгоми, ул. „Темпон“ 33. , Дали – Гимназия Пера Хориу – Нису (в неделя от 8.00 до 12.00)

За повече информация на тел. 97683727 и 96550706

 

 

Учениците ни са наша грижа, отговорност и гордост. При нас те се изграждат като пълноценни знаещи и можещи личности с широка култура,  национални добродетели и европейски дух.  

mm
Училище "Н. Вапцаров"
Училище „Никола Вапцаров“ е създадено през 2013 г. от родолюбиви българи от Никозия и със съдействието на Съюза на българите в Кипър, който понастоящем е бенефициент на училището и цели съхраняване на българския език и култура зад граница.
Top