Намирате се ТУК
НАЧАЛО > БЪЛГАРИЯ > “АЗБУКАТА – ТОВА СМЕ НИЕ”

“АЗБУКАТА – ТОВА СМЕ НИЕ”

Взехме участие в проект на АБУЧ – „Азбуката – това сме ние“ е проект на АБУЧ. Проектът е в категория „МАЛКИ ПРОЕКТИ: СЪБИТИЯ И ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ ”на Фондация Пловдив 2019 и е включен в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г., принадлежи към клъстер „Кирилизация“.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Езикът е главният фактор за създаването и запазването на национална ни идентичност. Затова главните цели, които си поставяме са: да се популяризира българската писменост и традиции; да се визуализира ценността на културната ни идентичност в  перспективата на глобалното и мултикултурно настояще, но най-вече да представи „Пловдив 2019” Европейска столица на културата не само в Европа, но и по света. Също така проектът има за цел да представи и българските общности (диаспора) зад
граница в културния живот по време на „Пловдив 2019”.

Повече от 2.5 мил. българи живеят извън границите на родината ни. По думите на Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България „Българските деца и учители са най-успешните посланици на нашата култура по света.” Затова вкючването на ученици от българските училища в чужбина допринася за културното многообразие представено в рамките на „Пловдив 2019”.
В осъществяването на проекта ще се включат най-малко 10 Български училища в чужбина, членове на АБУЧ, които от своя срана са (ситуирани) установени в: Европа, Азия, Африка, Австралия, Южна и Северна Америка. Учениците от всяко едно от
училищата ще бъдат помолени да направят с телата си букви от българската азбука (единично, групово или масово по техен избор). На учениците ще бъде дадена творческа свобода при интерпретацията на заданието, като единственото условие ще е да запазят приблизителната квадратна композиция на изображението.

Ще бъдат изготвени, селектирани и обработени фотографии с висока резолюция, които ще се отпечатат.

Финалният продукт ще се състои от 30 пана принтирани на винил с приблизителни размери 100х100 см. с капси за окачане за външно експониране и 30 пана принтирани на PVC твърда основа с приблизителен размер 50х50 см. Участието в подобни изяви от една страна съхранява България в чужбина, от друга – популяризира нейния принос в културната история на света. Експонирането на фотографиите в училища в България и в съботно-неделните училища по света, в Българските културни институти в чужбина.

Приемственоста и традицията, съчетана с новите тенденции, показващи иновативност, креативно мислене и разнообразни
метафори е отразена в изложбата. Приемствеността е едно от нещата, които ни определят като личности, тук и сега, в този исторически момент, и дават възможност да имаме ясно осъзнато национално самочувствие.

Предвижда се експонирането на една буква, за един ден, на различни места в Пловдив, като всеки ден се показва различна буква. Насърчават се гражданите да си направят селфи с всичките букви и да ги качат на страницата на проекта която ще бъде създадена
в ФБ.

На 30 ден се открива изложба с всичките букви като се използват паравани за тяхното окачане с помоща на които да се офоми алея на азбуката. Малките репродукции ще се предоставят на училища и читалища от крайните квартали на града,
което има за цел -изнасянето на културни инициативи и дейности извън централната част и привличането на нова публика.

 

 

mm
Училище "Н. Вапцаров"
Училище „Никола Вапцаров“ е създадено през 2013 г. от родолюбиви българи от Никозия и със съдействието на Съюза на българите в Кипър, който понастоящем е бенефициент на училището и цели съхраняване на българския език и култура зад граница.
Top