Намирате се ТУК
НАЧАЛО > БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ДАЛИ > ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В НИКОЗИЯ И ДАЛИ

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В НИКОЗИЯ И ДАЛИ

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В НИКОЗИЯ И ДАЛИ
Българско училище „Никола Вапцаров“, Никозия и Дали обявява прием на документи за записване на ученици за учебната 2019/2020 год. за Никозия и Дали.

При нас се обучават деца от предучилищна група до 12-ти клас. Училище „Никола Вапцаров“, гр. Никозия и Дали е създадено през 2013 г. от Съюза на българите в Кипър, по инициатива на родолюбиви българи от Никозия. Съюзът на българите в Кипър понастоящем е бенефициент на училището по Постановление 90/29.05.2018 г. на Министерския съвет на Република България под номер 143 – https://www.mon.bg/…/…/spisak-nedelni-uchilishta-2019-20.pdf
Училището в вписано в Списъка на одобрените от МОН в България училища в чужбина и издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България за съответния клас, даващи право на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.
Методите ни на обучение са адаптирани към нуждите на двуезични деца, важно място заема изучаването на българските фолклорни традиции и народни танци.

Изучават се следните предмети:
Български език и литература – за всички класове
Роден край, Околен свят, Човекът и обществото
География на България и История на България
За децата на възраст от 4 до 6 години са сформирани предучилищни групи.
Училището предлага още допълнителни часове по български, гръцки и английски език.

Предлагаме и подготовка на кандидат-студенти за изпитите по български език и литература и история за университетите в България. През май 2014 Съюзът на българите в Кипър и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сключиха договор, според който университетът приема с преференции българи, които са завършили средното си образование в училищата на Съюза на българите в Кипър.

Училището има на разположение самостоятелни сгради в Никозия и Дали с отлични условия за провеждане мултимедийно обучение и използване на иновативни техники на преподаване и учене. В процеса на преподаване се използват авторски мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, анимирани и озвучени – съобразени с най-ефективните системи за възприемане на информацията.
Разполагаме и с добра база за игри, а също и за организирането и честването на традиционните български празници. Училището притежава своя собствена библиотека с български книги, касети и компактдискове. Фондът е попълнен чрез дарения на родители, Посолството на Република България в Кипър и други родолюбиви българи, и продължава да се обогатява.

Преподавателите в училището имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България. Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

Към училището са създадени и функционират успешно редица извънкласни дейности, сред които: народни танци, арт работилница, вокална група, английски език за деца и възрастни, гръцки език за деца и за възрастни, руски език, български език за чужденци.
Основната цел е лесно усвояване на преподавания материал, както и възпитаване на траен интерес и любов към България.

Очакваме ви на адрес: Никозия 1076, ул. „Епаминонда“ 7 и в Дали, ул. Димитри Хаматсу 48 (до църквата Панагия Евангелистрия),
на телефон: 96550706 – Лидия Стефанова (Административен ръководител) и 99740425 – Нели Куряку (Училищен ръководител)
и електронна поща: info@bgschoolnicosia.com
Учениците ни са наша грижа, отговорност и гордост. При нас те се изграждат като пълноценни знаещи и можещи личности с широка култура, национални добродетели и европейски дух.

mm
Училище "Н. Вапцаров"
Училище „Никола Вапцаров“ е създадено през 2013 г. от родолюбиви българи от Никозия и със съдействието на Съюза на българите в Кипър, който понастоящем е бенефициент на училището и цели съхраняване на българския език и култура зад граница.
Top