Намирате се ТУК
НАЧАЛО > КОНКУРСИ

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДАВАТ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

УЧИЛИЩЕТО ИЗПРАЩА ЗАЕДНО ТВОРБИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС

И

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

 ОРГАНИЗИРАТ

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА,  ФОТОГРАФИЯ И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2019 г.

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври, и се провежда в три раздела:

А. Конкурс за рисунка:

В конкурса могат да участват деца и ученици от 6 до 19- годишна възраст.

  • Първа група – от 6 до 7 години включително;
  • Втора група – от 8 до 10 години включително;
  • Трета група – от 11 до 14 години включително;
  • Четвърта група – от 15 до 19 години включително

Всеки участник може да представи  само по  1/ една/ рисунка, а всяка детска градина, клуб, читалище или творческа формация  – до 5 / пет/ рисунки.

Използвана техника – акварел, темпера, пастели, туш

Формат на листа – 35 / 50 см без паспарту.

Творбата  трябва да съдържа на гърба на листа  следната информация:

-трите имена на автора;

– години;

-училище/ клуб и ръководител;

-адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава;

– телефон за контакт

Рисунките и заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www. odk –burgas.com  –  Административни услуги/ да се представят или изпратят до 11 октомври 2019 г. на адрес:

Център за подкрепа на личностното развитие

ул. „Райна Княгиня” 11

гр. Бургас – 8000

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори до 23 октомври 2019 г.

Във  всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място и поощрения.  Предвидена е и  една специална награда.

Церемонията за  връчване на наградите ще се състои на 30 октомври 2019 г. от 16,30 часа в Бургас, Културен център „Морско казино”, зала „Г.Баев”

 

Б. Конкурс за фотография

Конкурсът има  за цел да привлече вниманието на  учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност, и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

Снимките трябва да са свързани със замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално любители- фотографи в две възрастови групи:

– Първа възрастова група – ученици от V до VII клас;

– Втора възрастова група – ученици  от VIII до ХII клас

За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ   във фотостудио или център за дигитални услуги  черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ . Фотоколажи не се приемат. Снимките да са с минимална редакция с фотообработващ софтуер –  да не са силно  ретуширани и да не съдържат надписи, графики, рамки или дати.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас , училище/ клуб, име на ръководителя, телефон за връзка, адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава.

Всеки участник може да изпрати  само 1 творба. Серия от 3 снимки  се счита за една творба/ триптих/.

Снимките и  заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk–burgas.com  –  Административни услуги/ се представят или изпращат до 11 октомври 2019 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”

Център за подкрепа на личностното развитие

ул.”Райна Княгиня” 11

гр. Бургас

Не се журират творби, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас.

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори до 23 октомври 2019 г.

Във  всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и  една специална награда.

Церемонията  за връчване на наградите и откриване на изложбата с отличените фотографии ще се състои на 30 октомври 2019 г. от 16,30 часа в Бургас, Културен център „Морско казино”, зала „Г.Баев” 

В. Конкурс за мултимедийна презентация:

  1. Участници: ученици от V – XII в  средни училища, професионални и профилирани гимназии.
  2. Изисквания към мултимедийната презентация:

Участието е индивидуално за ученици от V – XII  клас, разделени в две възрастови групи:

  • 1 –ва възрастова група – V – VII клас;
  • 2- ра възрастова група – VIII – XII клас;

Допуска се участие само с една презентация  в рамките на  15 – 20 слайда на компютърна програма Power Point;

Презенациите да бъдат естетически и технически оформени по темата на конкурса.

Ще се поощрява използването на авторски материали- текст, снимки, музикален фон.

  • Изисквания към участниците:

Всеки участник изпраща или предоставя мултимедийна презентация на носител  на организаторите на адрес: 8000 гр. Бургас, ул.”Райна Княгиня” № 11;

Конкурсните материали са придружени със заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www. odkburgas.com  –  Административни услуги/. Не се приемат и журират презентации, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас

    Срокове:

Краен срок за получаване  на формуляра и мултимедийнитe презентации  – 11.10.2019 г.

Обявяване на резултатите – 23.10.2019 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас https://www.odk-burgas.com/

Оценяване:

Компетентно жури ще оцени всички получени презентации и ще покани за представяне по време на награждаването само класираните на първо място в двете възрастови групи. Останалите наградени ще получат наградите си по куриер или на място –  на 30 октомври 2019 г. от 16,30 часа в Бургас, Културен център „Морско казино”, зала „Г.Баев”

Награди:

В категорията ще бъдат връчени I,II, III награда и 2 поощрителни награди.

  1. Контакти на организаторите:

8000 гр. Бургас

Ул.“Райна Княгиня“11

ЦПЛР – Бургас

Събина Николова – организатор,

тел.: 0889 03 00 189 и 056 843 643- зам.- директори 

 ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА „ МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” /РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ И МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ/ ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР- БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

 

За допълнителна информация: 

Тел: 056/ 84-45-49 и 0877 43 64 14 – организатори  

email: odk_bourgas@abv.bg

 

 

Top