Намирате се ТУК
НАЧАЛО > Posts tagged "история и география на България"

Клуб по интереси “Моята България”

  Клубът по интереси „Моята България“ е извънкласна форма на обучение към БУ „Никола Вапцаров“ Никозия, с която си поставяме за цел да възпитаваме децата в дух на родолюбие и уважение към националните традиции и култура. Принцип на работа – чрез материали от българската история, география, култура, етнография и фолклор; беседи с

Top