Намирате се ТУК
НАЧАЛО > УЧИЛИЩЕ

 

400x бг у-ще лого

Добре дошли в сайта на Българско училище „Никола Вапцаров“, Никозия!

Училище „Никола Вапцаров“, гр. Никозия е създадено през 2013 г. от Съюза на българите в Кипър, по инициатива на родолюбиви българи от Никозия. Съюзът на българите в Кипър понастоящем е бенефициент на училището по Постановление 90/29.05.2018 г. на Министерския съвет на Република България и цели съхраняване на българския език и култура зад граница. Училището в вписано в Списъка на одобрените от МОН в България училища в чужбина.

Програмата на училището е съобразена с изискванията на МОН и включва преподаване на български език, литература, география и история на България. При завръщане в родината издадените дипломи се признават и учениците няма да държат приравнителни изпити за съответния завършен клас.

Предлагаме и подготовка на кандидат-студенти за изпитите по български език и литература и история за университетите в България. През май 2014 Съюзът на българите в Кипър и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ сключиха договор, според който университетът ще приема с преференции българи, които са завършили средното си образование в училищата на Съюза на българите в Кипър

От 2015 г. училището членува в Асоциацията на българските училища в чужбина.

Училището има на разположение самостоятелна сграда, обзаведена в пълно съответствие с изискванията на МОН с помощта на Училищно настоятелство Никозия и дарения от кипърци, приятели на България. Сградата предоставя отлични условия за провеждане мултимедийно обучение и използване на иновативни техники на преподаване и учене. В процеса на преподаване се използват авторски мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, анимирани и озвучени – съобразени с най-ефективните системи за възприемане на информацията.

Разполагаме и с добра база за игри, а също и за организирането и честването на традиционните български празници. Училището притежава своя собствена библиотека с български книги, касети и компактдискове. Фондът е попълнен чрез дарения на родители, Посолството на Република България в Кипър и други родолюбиви българи, и продължава да се обогатява.

Преподавателите в училището имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане закона на Народната просвета в България. Те ефективно използват както утвърдени вече методи на обучение, така и умело разработват собствени такива, като модифицират, обогатяват и доразвиват утвърденото от МОН учебно съдържание, съобразно индивидуалните нужди и ниво на владеене на родния език от учениците.

Към училището са създадени и функционират успешно редица извънкласни дейности, сред които:

  • народни танци
  • арт работилница
  • вокална група
  • английски език за деца и възрастни
  • гръцки език за деца и за възрастни
  • български език за чужденци

Приоритети в организацията на училището:

  • Ефективна система на преподаване и техника на учене.
  • Добър микроклимат на взаимоотношения между учители и ученици.
  • Постоянна обратна връзка с родителите чрез уеб-базирана информационна система.

Създадохме Българско училище „Никола Вапцаров” Никозия с възрожденски ентусиазъм и с желанието да изградим учебна среда за децата, в която те да идват с желание, а родителите им да са спокойни, че се намират в добри ръце и да се радват на добри резултати.

Поради големия брой ученици в Българското училище “Никола Й.Вапцаров”, гр. Никозия, които живеят в Дали, от учебната 2015/2016 започнахме провеждането на занятия в изнесени учебни стаи в Дали, които официално баха регистрирани в списъците на МОН от учебната 2017/2018 година като филиал Дали. От учебната 2020/2021 всички деца от филиала продължиха посещението на училището в Никозия и филиалът беше закрит.

За повече информация: КОНТАКТИ | Българско училище “Никола Вапцаров”, гр. Никозия, Кипър

Top