Намирате се ТУК
НАЧАЛО > КОНКУРСИ

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДАВАТ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

УЧИЛИЩЕТО ИЗПРАЩА ЗАЕДНО ТВОРБИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

В този период, когато децата от българските неделни училища са у дома, но не прекъсваме  дейностите с тях, предлагаме да се активизира участието им в следните конкурси:

  • Международен конкурс за есе на тема: “Левски, революцията и бъдещият свят”,  организиран от Фондация „Васил Левски“, Община Ловеч и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, Ловеч за ученици от 5. до 12. клас;

РЕГЛАМЕНТ


  • 28 – мият Национален ученически  конкурс на Национален клуб “Родолюбие” на тема  “Учредяване на Българската Екзархия – 1870 година – венец на национално – църковните борби”;

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧИТЕЛИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧЕНИЦИ

Срокът за изпращане на творбите и за двата конкурса е до 10 юни 2020 година

Уверени сме, че и сега подготовката и участието в родолюбиви конкурси може да бъде и ефективно приложение на проектно-базираното обучение в електронна среда по История на България.

Top